Poučenie

Kontaktný formulár

Vyplnením a odoslaním tohto formulára prejavujete záujem na tom, aby Vás pracovníci spoločnosti Miroslav Brna AUTOKOMPLET TM kontaktovali za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytnutia ďalších informácií o podmienkach uzatvorenia zmluvy. Spracovanie Vašich osobných údajov bude vykonané v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a to na dobu nevyhnutnú po dobu Vášho kontaktovania a uzatvorenia zmluvného vzťahu. V prípade, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvného vzťahu so spoločnosťou Miroslav Brna AUTOKOMPLET TM , sme povinní Vaše osobné údaje bezodkladne zmazať. Viac informácií o spracovávaní osobných údajov nájdete TU

Newsletter

Zadaním Vašich osobných údajov v rozsahu meno a emailová adresa zároveň vyjadrujete súhlas so zberom a spracovaním týchto údajov na marketingové účely, ktoré môže realizovať prevádzkovateľ pri výkone svojej činnosti. Vaše osobné údaje sú spracované a uchovávané v súlade s nariadením Rady a EP 679/2016 a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. V prípade odvolania súhlasu so spracovaním údajov zašlite email s týmto pokynom na adresu autokomplet@mail.t-com.sk

Akciové ponuky

Obnova činnosti dpf filtra AKCIA
Jedinečný patentovaný prístroj na efektívne odstránenie sadzí a karbonových usedenín zo sacieho systému a filtra pevných častíc. Celý proces prebieha za chodu motora, za použitia špeciálneho prípravku, ktorý počas 50 minút efektívne a absolútne bezpečne odstraňuje nahromadené uhlovodíkové usadeniny (sadze) z DPF filtra pevných častíc. Po aplikácii je filter znovu v dobrej kondícii.
Mám záujem

Napíšte nám